de handen en gebaren

Lange tijd schreef de etiquette voor dat men tijdens het spreken beter geen gebaren kon maken omdat dit zou wijzen op een gebrekkige opvoeding. Degene die gebaren maakte liet daarmee blijken dat hij moeilijkheden met spreken zou hebben. Vandaag de dag weten we dat het tegenovergestelde waar is en gebaren onze woorden ondersteunen en verduidelijken.

Gebaren hebben twee voordelen. Ten eerste ondersteunen zij het woord en leveren informatie in verband met specifieke emotionele of verbale communicatie, maar er is meer van belang. De linker gehoors-cortex werkt in een rust-positie bij ongeveer 40 Hz en gedurende deze tijd is het corticale gebied die de bewegingen van de hand bestuurt gelijk aan 4 Hz. Mensen die met hun handen praten zijn vaak makkelijker te begrijpen omdat hun acties leiden naar een syllabisch ritme en daarmee gemakkelijker te analyseren voor zijn toehoorder.

Kijk om je heen of je een goede spreker ziet die geen gebaren met zijn handen maakt… je zult zien dat dit zelden het geval is.  Het is zeer waarschijnlijk en geen toeval dat handgebaren en cognitieve functies in verband met taalgebruik zich tegelijkertijd in aan-elkaar grenzende hersengebieden ontwikkelden. Denk aan de uitdrukking “het woord nemen” (…)

B. Morillon et al.. “, Neurofysiologische oorsprong van het menselijk breinasymmetrie voor spraak en taal”, in Proc. Natl. Acad. Sci. USA. Vol. 107 (43), blz.18688-93, 2010
(bron:synergologie.org)