Lichaamstaal

Wie in staat is lichaamstaal te lezen begrijpt veel meer van de ander dan het gesproken woord ooit zal zeggen.

Niet communiceren bestaat niet!  Ook al kijken mensen elkaar zwijgzaam aan, er wordt gecommuniceerd, al is het maar je houding van lichaam of hoofd, een gebaar of het krabben aan schouder of de buik… Het overgrote deel van lichaamstaal gebeurt niet bewust en toont wat iemand denkt zonder een woord te spreken. Lichaamstaal kan de woorden ondersteunen maar ook tegenspreken. Wie dus in staat is om lichaamstaal te doorgronden kan snel zien wat zijn gesprekspartner werkelijk bedoelt.

Niet communiceren bestaat niet!

Onderzoek wijst uit dat lichaamstaal helpt de communicatie te verduidelijken. Het lichaam toont transparant wat we bedoelen, wat het gesproken woord niet altijd zegt. (meer)

Gerard Stokkink geldt als expert op het gebied van lichaamstaal en non verbale communicatie. Gerard was tot 2016 als docent verbonden aan o.m. de HvA/UvA en richtte dat jaar Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland op om de masterstudie lichaamstaal te realiseren.

Gastcollege Lichaamstaal op de UvA

Gerard studeerde psychologie en culturele antropologie en werkte als componist voor film en TV productites alvorens zijn studies te vervolgen in o.m. in Zwitserland en Frankrijk. In 2005 ontving hij in Parijs als enige Nederlander de titel ‘synergoloog’ met licentie als bevoegd docent.

In 2012 richtte Gerard het Instituut Synergologie Nederland op, maar doopte de organisatie enkele jaren later om in Expertisecentrum Lichaamstaal vanwege het gebrek aan structuur en de exclusiviteit van de als handelsmerk opererende Franstalige organisatie. Sindsdien werkt ELN samen aan de open source methode Bodysystemics®, welke ondertussen in veel landen de standaard-norm is geworden.

Het ELN werkt nauw samen met buitenlandse specialisten om de gespecialiseerde vakkennis verder te ontwikkelen. Specifieke doelgroepen waaronder de rechtspraak, politie, beveiliging, onderwijs- en (jeugd-)zorginstellingen hebben hun weg naar ELN ondertussen gevonden.

ELN verzorgt (online) trainingen aan beroepsgroepen en individueel onderwijs aan cursisten die de complete interactie wil kunnen doorgronden. Daarnaast is Gerard een veelgevraagd spreker op universiteiten in binnen- en buitenland.


www.expertisecentrumlichaamstaalnederland.nl