Lichaamstaal

Wie in staat is lichaamstaal te lezen begrijpt veel meer van de ander dan het gesproken woord ooit zal zeggen.

Niet communiceren bestaat niet!  Ook al kijken mensen elkaar zwijgzaam aan, er wordt gecommuniceerd, al is het maar de houding van het lichaam of hoofd, een gebaar of het krabben aan schouder of de buik… Het overgrote deel van lichaamstaal geschiedt niet bewust en toont wat iemand denkt zonder dat er een woord is gesproken. Lichaamstaal kan het gesproken woord ondersteunen maar ook tegenspreken. Wie in staat is lichaamstaal te begrijpen ziet al snel wat zijn gesprekspartner werkelijk bedoelt.

Op basis van onderzoek weten we dat lichaamstaal de communicatie voor een groot deel onbewust verduidelijkt. Het lichaam toont transparant wat het gesproken woord niet altijd zegt. Met name de eigenschappen van de hersenen geven belangrijke aanwijzingen hoe het lichaam reageert op verzwegen gedachten. 

G3

Gerard Stokkink geldt als een expert op het gebied van lichaamstaal en non verbale communicatie. Hij studeerde psychologie en culturele antropologie, werkte als componist voor Filmproductites en TV, en vervolgde zijn studies o.m. in Zwitserland en Frankrijk. In 2005 ontving hij als enige nederlander de titel ‘synergoloog’ van Turchet, grondlegger van synergologie. In 2012 richtte hij Instituut Synergologie Nederland op maar scheidde zich van de franstalige studie wegens onenigheid over de gevolgde methode. Gerard was tot 2016 als docent verbonden aan o.m. de HvA/UvA en richtte dat jaar Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland op om de masterstudie te realiseren.  

Het instituut werkt nauw samen met buitenlandse specialisten om de vakkennis en multidisciplinaire inzichten verder te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen w.o. beveiliging, justitie, (jeugd-)zorginstellingen en hoger onderwijs. ELN deelt haar kennis met universiteiten en instituten in binnen- en buitenland. ELN biedt wetenschappelijk onderlegd onderwijs en training aan professionals, organisaties en belangstellenden.