Wat is een goede leugenaar?

Wat maakt de goede leugenaar?

Het vertellen van een leugen wordt meestal geassocieerd met twee verschillende emoties: schuldgevoel en angst. Een leugenaar zou zich schuldig voelen of bang niet geloofd te worden. Goede leugenaars zorg er echter voor dat ze zich gedragen in overeenstemming met wat anderen denken over het gedrag van waarheid-vertellers om te voorkomen dat men ze aanziet voor een leugenaar.

Goede leugenaars ervaren geen sterke gevoelens van schuld en angst. Bijvoorbeeld manipulators zoals mensen met een hoge machiavellisme of sociale handigheid.  Voor hen is liegen een normale en aanvaardbare manier om hun doel te bereiken. Interpersoonlijk zijn manipulatoren sluw, vaak zelfs zeer intelligent!  Ze zullen niemand anders misbruiken in de wraak bij hun slachtoffer en niet vals spelen als ze daarbij gepakt worden. In gesprekken hebben ze de neiging te domineren en lijken ontspannen, zijn getalenteerd en vol vertrouwen. Ze zijn vaak meer geliefd dan mensen met weinig manipulatieve vaardigheden.

Angst en liegen

Angst hangt af van hoe goed de leugenaar denkt dat hij of zij is in liegen. Een leugenaar voelt zich niet schuldig als hij of zij van mening is dat de leugen moreel gerechtvaardigd is. Noch zal een leugenaar zich schuldig voelen als hij gelooft dat het legitiem is om te liegen. Een leugenaar zal zich ook minder schuldig voelen als hij denkt dat de negatieve gevolgen niet ernstig zijn voor de persoon die hij dupeert. Minder intelligente mensen vinden het moeilijker om te liegen. Vooral verbaal bekwame mensen, zoals manipulators en acteurs, is het makkelijker om te liegen. Wanneer een leugenaar negatieve feedback krijgt, verbaal of non-verbaal, zal een leugenaar zijn (evt.) ongeloofwaardige gedrag aanpassen om die vermoedens te verminderen.

Strategieën bij het liegen

Vertellers van de waarheid hebben een andere strategie dan leugenaars. De meest voorkomende verbale strategie bij waarheid-vertellers is het vertellen van het ‘echte’ verhaal. Goede leugenaars weten dat en zijn eerder geneigd om hun leugen een draai te geven, gebaseerd op eigen ervaringen aangedikt met kritieke details. Deze eigenschappen zijn inherent aan de persoonlijkheid en het acteurstalent van de leugenaar.

Het decoderen en correct interpreteren van subtiele non-verbale signalen bij de gesprekspartner is een bijzonder nuttige vaardigheid die we kunnen aanleren met hulp van de methodiek binnen synergologie® om authenticiteit van controle te onderscheiden.

Research o.a: Zuckerman, DePaulo, & Rosenthal. Ekman, Kashy, Kirkendol, Wyer & Epstein, Malone, A.Vrij, Bull, Mann, Granhag, Strömwall, Jonsson. 
 
Geplaatst in publicaties | Een reactie plaatsen

Beveiligd: de asymmetrie van het gezicht

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in publicaties

Lichaamstaal verduidelijkt de communicatie

Gezichtsuitdrukkingen en intonatie spelen een grote rol bij communicatie. Je weet erdoor beter wat je gesprekspartner bedoelt en wanneer hij klaar is met spreken. Het promotieonderzoek van Pashiera Barkhuysen kan leiden tot oplossingen voor communicatieproblemen tussen mensen, maar ook tussen mens en computer.

Gezichtsuitdrukkingen en intonatie spelen een grote rol bij communicatie. Je weet erdoor beter wat je gesprekspartner bedoelt en wanneer hij klaar is met spreken. Het promotieonderzoek van Pashiera Barkhuysen kan leiden tot oplossingen voor communicatieproblemen tussen mensen, maar ook tussen mens en computer.
Mensen kunnen elkaar beter begrijpen als ze tijdens een gesprek de spreker niet alleen kunnen horen maar ook kunnen zien. Het is niet alleen belangrijk wát mensen zeggen, maar ook hoe ze het zeggen. Specifieke vormen van lichaamstaal zoals gezichtsuitdrukkingen kunnen communicatie vergemakkelijken. Dat stelt Pashiera Barkhuysen, die op 3 oktober promoveert aan de Universiteit van Tilburg.

Dat een tekst meer is dan een serie woorden merk je als je een verhaal voorleest. Bepaalde woorden krijgen extra nadruk. Je gebruikt niet alleen je stem om het verhaal eng te maken, je gaat er ook eng bij kijken. Bij voorlezen doe je dat bewust. Maar als je met iemand spreekt, gebeurt dat vaak onbewust. Om informatie beter over te brengen, vervullen gezichtsuitdrukkingen en intonatie, oftewel prosodie, een belangrijke rol. En door prosodie doelgericht te gebruiken, kunnen mensen hun communicatievaardigheden verbeteren.

Tsjechische proefpersonen Barkhuysen onderzocht het effect van prosodie bij proefpersonen op een aantal manieren: hoe zij op elkaar reageren als ze communicatieproblemen hebben, hoe ze elkaar duidelijk maken wanneer ze klaar zijn met spreken en hoe ze emoties tonen als ze praten en luisteren. Tsjechische proefpersonen kregen videoclips aangeboden met Nederlandse zinnen als: ‘God, ik voel me geweldig!’ of: ‘Ik wil slapen en nooit meer wakker worden.’ Sommigen kregen zowel beeld als geluid aangeboden, anderen alleen geluid of alleen beeld. De Tsjechen konden in alle gevallen op grond van prosodie aangeven of de zin positief of negatief geladen was hoewel ze de tekst dus niet verstonden. In andere onderzoeken konden Nederlandse proefpersonen aangeven wanneer de spreker in een filmfragment klaar was met praten en of er communicatieproblemen waren.

Onderzoek naar prosodie geeft inzicht in interacties tussen sprekers en luisteraars. Het verklaart ook bepaalde communicatieproblemen. Sommige mensen worden bijvoorbeeld vaak onderbroken als ze spreken. Een oplossing daarvoor is de intonatie aan te passen en met gezichtsuitdrukkingen aan te geven wanneer je klaar bent. Verder onderzoek kan ook relevant zijn voor het ontwikkelen van technieken bijvoorbeeld voor spraakcomputers of reisplanners.

Pashiera Barkhuysen – Audiovisual prosody in interaction – Universiteit van Tilburg

Geplaatst in publicaties | Een reactie plaatsen

De ‘Taal’ van de handen

Bewegingen van de handen op -of naar- het lichaam zijn net als gezichtsuitdrukkingen onbewuste uitingen van het lichaam die aantonen wat je gesprekspartner werkelijk bedoelt. Niet voor niets krijgen politici en ander publieke sprekers training om deze handelingen zoveel mogelijk te controleren. Maar of je nu wilt of niet, ook bij doorgewinterde sprekers sijpelt er informatie door die niet te controleren is.

De betekenis van de hand die je gebruikt om je ergens te ‘krabben’  is net als de plek waar de hand naar toe gaat oncontroleerbaar en veelzeggend.

De handen zijn als tentakels van de hersenen en spelen een belangrijke rol in het begrijpen van lichaamstaal. Deze bewegingen van het lichaam worden gestuurd door het reptiele brein en leiden een ‘eigen’ leven. Als het ergens jeukt komt de hand immers tussenbeide om te krabben. Dit gebeurt automatisch. Het kriebelt exact op de plek die door de hersenen wordt getriggerd. Waarom en hoe dit gebeurt is een samenhang van de onderdrukte emotie of een niet uitgesproken gedachte.

De exacte plaats van de jeuk geeft aanwijzing waar we op dat moment aan denken. Telkens als de hand naar een plek op het lichaam vertrekt duidt dit op een niet uitgesproken gedachte. Een reis door de neurobiologie leert ons dat elke beweging en elk gevoel in ons lichaam een respons van de hersenen zijn. Het lichaam beweegt niet zonder reden en reageert op impulsen die vanuit de hersenen naar een specifieke plek worden gestuurd.  In de analyse van auto-contact is een heldere lexicon van het lichaam onontbeerlijk.

Of wij nu op ons hoofd krabben of de knie even aaien; de gedachte achter iedere beweging krijgt betekenis en wordt helder aan de hand van onze beproefde methodiek, de internationale standaard op het gebied van lichamelijke communicatie. Het Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland biedt een opleiding en professionele training aan professionals en iedereen die de complete interactie beter wil kunnen doorgronden!

 

Gerard Stokkink voor Expertisecentrum Lichaamstaal Nederland

Geplaatst in publicaties | Een reactie plaatsen

Lichaamstaal: het uitdrukken van emotie

Welke boodschappen zien we in lichaamstaal?*

Een vinger onder het linker neusgat, het aanraken van de rechter enkel of je kin strelen zijn allemaal onschuldige handelingen die een onvermoede verborgen betekenis hebben. Kun je de ander decoderen door middel van lichaamstaal? Het idee is fascinerend.

Tegenwoordig kunnen we zeggen dat ruim 80% van onze communicatie door middel van lichaamstaal wordt geuit. We maken ongeveer zes gebaren per minuut als we met iemand praten. Als onze gesprekspartner er dan ook nog een pruilend gezicht bij trekt kunnen we er 100% van maken.Waarom praten we zo gewoon over lichaamstaal? Deze taal is in feite de uitdrukking van onze emotie door het lichaam. Het is universeel en 90% van onze acties hebben een emotionele component. Er zijn natuurlijk een aantal culturele gebaren, maar die vertegenwoordigen slechts, hooguit enkele tientallen, een klein deel vergeleken bij de miljarden combinaties van emotionele houdingen.

Lichaamstaal is lang genegeerd door de wetenschap maar eigenlijk een geweldig object van studie. Het lichaam wordt in feite door emoties gestuurd vóórdat er al een reden is voor wat er komen gaat. Bijvoorbeeld in geval van gevaar heeft het lichaam al gereageerd voordat de hersenen zich rationeel realiseren dat er sprake is van bedreiging. Het is daarom mogelijk om deze emotionele intelligentie visueel te observeren.

Lichaamstaal: de uitdrukking van emoties.
*

Sinds het begin der tijden decoderen we onbewust de lichaamstaal van onze medemens.  Lichaamstaal  -miljoenen jaren oud-  stamt van ruim voor het begin van verbale taal, die van zo’n 35.000 jaar geleden dateert. Dit vermogen is de mens aangeboren. We hebben -in alle uithoeken van de wereld-  in feite een gemeenschappelijk erfgoed dat verder gaat dan het gesproken woord.

Decoderen.. ja, maar …

Om niet als een open boek gelezen te worden heeft de mens de neiging om zijn emoties te verbergen door deze te onderdrukken bij acties die hem kunnen verraden. Maar elke poging om deze te controleren is gedoemd te mislukken door de onbedoelde gebaren die bij de emotie hoort. 

Linker hersenhelft vs rechter hersenhelft
*
Het is direct duidelijk dat de linkerkant van ons gezicht spraakzamer is dan de rechter. Dit fenomeen geeft de sleutel tot de meest in het oog springende interpretatie van lichaamstaal: aan welke kant van het lichaam wordt de handeling of het gebaar gemaakt?

De kijkrichting van de ogen staat in verband met de tijd ..
*
Waarom is de kwestie van linker-en rechterkant zo belangrijk in het lezen van onze acties? Het is zo dat de twee verschillende hersenhelften de beide zijden van het lichaam controleren. Volgens een logica van kruising stuurt de rechterhelft van de hersenen de linker zijde van het lichaam en vice versa. De twee helften van onze hersenen hebben echter niet dezelfde functies.  De paradox is dat hoe meer we proberen onze emoties te verbergen des te zichtbaar ze worden. Hetzelfde gebeurt met gebaren. De kloof tussen wat er wordt gezegd en wat verzwegen wordt eindigt altijd in het manifesteren van een lichamelijke asymmetrie en dat terwijl de linker hersenhelft cognitie regelt, in het bijzonder het gebruik van taal. Afhankelijk of deze emotioneel of cognitief is zal de informatie in 98% van de gevallen door de betrokken hersenhelft worden ‘gestuurd’.

Het is vooral de buitenwereld met wie de twee hersenhelften een andere relatie tonen. De rechter hersenhelft,  zetel van onze innerlijke wereld en privacy houdt rekening met anderen in termen van relatie, nabijheid en aandacht. De linker hersenhelft ‘scant’ en verwerkt de informatie uit de buitenwereld rationeel. Anders de rechter hersenhelft ziet deze niet de verbintenis maar juist afstand. De linkerkant van het gezicht zal dus meer geneigd zijn zich open te stellen als de relatie met de ander positieve emoties teweeg brengt. De context zal in zo’n geval ontspannend zijn.  Als de emotie van de ander negatief is, zal de rechterkant van het lichaam meer waakzaamheid, distantiëring, sluiting of afwijzing tonen. De context zal in dat geval ongemakkelijk of conflictueus zijn.

We kunnen echter niet concluderen dat een gebaar van de linkerkant altijd positief is, of dat alles wat zichtbaar is aan de rechterkant negatief. Zo worden bijvoorbeeld in geval van grote stres de positieve en negatieve waarden omgekeerd zichtbaar in het gezicht.

Oogbewegingen*

Onze kijkrichting is ook betrokken in relatie met tijd: als je aan het verleden denkt, is je blik naar links gericht en als we naar rechts kijken denken we over de toekomst. Dit fenomeen leverde problemen op toen men bij andere culturen (zoals Arabieren en Israëliërs die van rechts naar links schrijven) constateerde dat de hierboven omschreven regels precies andersom waren. Evenzo kan dit fenomeen gebaren beïnvloeden, wat voorzichtigheid gebiedt bij het lezen en het interpreteren van gebaren.

© Gerard Stokkink, docent aan het Expertisecentrum voor Lichaamstaal.

Geplaatst in publicaties | Tags: , , , , , | 1 reactie

Beveiligd: 1: Asymmetrie van de ogen bij het liegen

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in publicaties

Lichaamstaal: pré-verbale communicatie

Lichaamstaal komt vóór het gesproken woord.

Voordat we in gesprek gaan, scant een deel van onze hersenen de positie van het lichaam van de ander.  Dankzij dit mechanisme zijn we op een natuurlijke manier in staat ons aan de ander aan te passen. De ontdekking van het bestaan van dit deel van de hersenen, verantwoordelijk voor dit fenomeen, zit in onze linker cortex. Het werd eind jaren negentig ontdekt. Het mechanisme toont ook aan hoe gemakkelijk de mens lichaamstaal begrijpt door de ander simpelweg aan te kijken. Lichaamstaal ‘lezen’ is het decoderen van de eigen emoties door het geobserveerde zelf in te voelen.

Non verbale communicatie onderverdeeld in vijf categorieën:

Peri-verbaal: tijd en ruimte (waarin een gesprek plaats vindt)
Para-verbaal: stemgebruik (toon, timbre/intonatie)
Infraverbaal: de subliminale onbewuste realiteit (geuren,kleuren,vormen etc)
Supraverbaal: bewuste signalen (onze kleding, een duur horloge, etc.)
Préverbaal: lichaamstaal
 

Lichaamstaal is veruit de meest in het oog springende vorm van non verbale communicatie. Wil je lichaamstaal kunnen begrijpen, dan zul je bij jezelf moeten beginnen. Lichaamstaal is een empirische studie. Het observeren van de beweging geeft uitleg over wat er in de ander omgaat.

Lichaamstaal is gereedschap voor mensen om op belangrijke momenten te kunnen begrijpen wat de ander bedoelt. Zo zou een rechter bij het lezen van lichaamstaal zijn vragen anders kunnen formuleren zodra hij een aantal concrete aanwijzingen heeft gevonden waarmee de verdachte aangeeft de juiste antwoorden te verzwijgen. Of voor een beveiligingsbeambte die achter een monitor zit en moet inzoomen op een verdacht individu.

Als je naar mensen kijkt zie je veel verschillen in houding, gebaren en bewegingen, maar de werking van de hersenen blijft dezelfde. Onbewust toont het lichaam de hele dag door wat wij voelen. Het lichaam is niet in staat om daar mee op te houden. Wat we denken en voelen wordt door het lichaam geuit.

Lichaamstaal is emotie!

Het woord EMOTIE is afgeleid van het Latijnse woord ‘emovére’, wat ‘bewegen’ betekent. Lichaamstaal wordt pas echt interessant als we de intenties van iemand willen kennen die ‘afwijkend gedrag’ vertoont of met iemand in gesprek zijn terwijl zijn lichaamstaal iets anders toont dan wat hij zegt.

Binnenkomende informatie wordt door onze hersenhelften verschillend verwerkt, met als gevolg dat onze beide lichaamshelften verschillend reageren en dus niet synchroom werken. De eigenschappen van de hersenhelften zorgen ervoor dat we meer controle tonen met rechts, terwijl de rechter hersenhelft opener staat voor emoties.  (Tucker D Williamson, review 91,pp185-215)

Een reis door de neurobiologie leert ons dat elke beweging -en elk gevoel in ons lichaam- een respons is van de hersenen. Het lichaam reageert op impulsen die vanuit de hersenen naar een specifieke plek op het lichaam worden gestuurd. We kennen allemaal het gezegde: ‘de handen zijn de tentakels van de hersenen’, waarmee we bedoelen dat we niet nadenken over het gebruik van onze handen, maar we zien ze als werktuig die onze instructies uitvoeren. Als het -zonder aanleiding- ergens jeukt op het lichaam krabben we ons daar zonder erover na te denken. Expertise-centrum voor lichaamstaal is gespecialiseerd om u wegwijs te maken om de inhoud en betekenis van lichamelijke communicatie op basis van de werking van de hersenen beter te leren begrijpen.

allesoverlichaamstaal.com

Geplaatst in publicaties | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Beveiligd: luisteren en zien

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in publicaties

Beveiligd: stress en lichaamstaal

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in publicaties

lezing lichaamstaal

Gerard Stokkink verzorgt lezingen, workshops en cursussen over lichaamstaal.  Gérard studeerde non verbale communicatie in Frankrijk en was tot voor kort als docent lichaamstaal verbonden aan de HvA/UvA. Gérard richtte het Expertise-centrum voor Lichaamstaal op om de relevante kennis te delen (voorheen: Instituut Synergologie Nederland).

Lichaamstaal begrijpen kan zorgen voor veel opheldering en duidelijkheid. (onderhandelingen, sollicitaties. Los daarvan is het boeiend en interessant om een workshop te volgen; het geeft u nieuwe inzichten wat altijd van pas kan komen.

Gerard verzorgt lezingen, workshops en cursussen. Workshops kunnen op maat worden aangepast op behoeften van specifieke beroepsgroepen.

Gerard Stokkink boeken als spreker (lezing) op uw bijeenkomst?  info@hetsprekersburo.nl of neem telefonisch contact met ons op (T:0206763240)

Website: allesoverlichaamstaal.com

Geplaatst in publicaties

“Gesprekken blijven binnenskamers”: de gespleten tong van A.Robben

Kort interview met A.Robben na de verloren EK-wedstrijd tegen Portugal.

Op de vraag “hebben jullie een keer met de koppen tegen elkaar gestaan?’ antwoordt Robben vol emotie, ook al lijkt hij in controle…  Hij kijkt naar de interviewer en trekt zijn wenkbrauwen omhoog ten teken dat hij open staat voor communicatie.  We zien een kort moment de tong naar buiten komen (‘viper’-tong) en een verbeten gezicht (onderkaak: kwaadheid of agressie). De dingen die worden uitgesproken en achtergehouden, de waarheid wordt verhuld. Emoties vinden hun weg naar de oppervlakte altijd wel en zijn altijd terug te lezen op het lichaam.

Geplaatst in publicaties

Beveiligd: Lezen van lichaamstaal: het zien van de emotie achter de woorden

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Geplaatst in publicaties

the body never moves without reason!

During the first encounter between Barack Obama et François Hollande, the hand of Obama goes to his leg, showing us he likes to end the meeting by scratching the calf of his leg. Indeed, 40 seconds later, he ends the press-conference.

Micro-scratches (*) are characterized at moments when a surreptitious stinging leads a persons hand to a specific place of face or body, because this point “itches! “. A similar movement and non verbal message could have been pulling up his stockings.

Body language comes before the person is aware of his movements.

more on:synergologie.org

Geplaatst in publicaties

onderlinge verstandhouding

Barack Obama en François Hollande ontmoetten elkaar in New York op 18 mei 2012. Na bilaterale gesprekken laten ze zich zoals gebruikelijk, fotograferen en wisselen onderling een paar beleefde woorden.

We vroegen ons af hoe goed de Amerikaanse en Franse president met elkaar overweg kunnen. Niet dat we geïnteresseerd is in politieke manoeuvres of de presidentiële campagne die Barack Obama voert, maar wat de lichaamstaal ons zegt over de verstandhoudingen van de nieuwe franse president met zijn amerikaanse collega. Barack Obama kent het spel met de fotografen in het Witte Huis al langer en kent de dynamiek van het lichaam.

Het kruisen van de benen is een aanwijzing over de aard van de relatie. Het kruisen van de benen kan aantonen wanneer iemand nader tot iemand wil komen of zich juist verwijdert van de ander.  Zelden was de positie van Barack Obama op ceremoniële foto’s zo open naar zijn gast. Hij heeft zijn benen en enkels (!) naar Francois Hollande gekeerd.

Nooit zul je iemand in deze positie zien bij iemand die de ander niet mag. In feite wijst de enkel naar F.Hollande, wijzend op een goede verstandhouding. Het tegenovergestelde zou betekenen dat de voet en enkel is afgedraaid van de gesprekspartner waarbij goede verstandhouding ver is te zoeken… Al met al is Barack Obama totaal met zijn gesprekspartner! Het lijkt erop dat hij heeft genoten van zijn onderonsje met François Hollande.

De Franse president blijft op zijn beurt onder controle.  Zijn uitgestrekte hand rust op het rechterbeen (zoals dat hoort in een situatie van controle). Maar tien seconden later is het Barack Obama die een grapje maakt over de smaak van Francois Hollande. Deze houdt van de amerikaanse ‘cheeseburger’ en de Franse president kruist op dat moment zijn benen andersom, richting Obama waaruit we toenadering kunnen concluderen en de Franse president de knipoog en humor van Barack Obama waardeert.

 Bron Turchet, vertaling: Gerard Stokkink docent lichaamstaal E.L.N.

Geplaatst in publicaties

automatism of the brain

Mensen kopiëren hersenactiviteit & emoties

UTRECHT – Finse onderzoekers hebben gemeten dat mensen in groepen gelijke patronen van hersenactiviteit vertonen wanneer er sterke emoties ontstaan.

Het is al langer bekend dat mensen emotionele gelaatstrekken van elkaar overnemen. In het nieuwe onderzoek toonden MRI-scans dat zulke emotionele beleving niet alleen een uiterlijk verschijnsel is, maar dat ook in de hersenen identieke patronen ontstaan. Proefpersonen keken in de studie naar korte ‘plezierige, onplezierige of neutrale’ filmpjes.

Vooral negatieve emoties blijken binnen een groep sterk collectief te worden beleefd, zo valt af te leiden uit het synchroniseren van hersenactiveit onder proefpersonen. Met name de patronen in het centrale deel van de hersenen en in de frontaalkwab vertoonden daarbij grote gelijkenis, zo schrijven de Finnen in hun publicatie in het wetenschapsblad PNAS.

Opgewonden

Wanneer individuen opgewonden raakten, activeerde dit bij anderen vooral zintuigelijke centra, waardoor ook bij de andere groepsleden hogere gevoeligheid voor tast en zicht optrad.

Omdat het kopiëren van emoties hoogwaardiger sociale interactie mogelijk maakt, denken de onderzoekers dat het een eigenschap is waar de mens evolutionair voordeel van heeft gehad.

Posted on 9 mei 2012
Geplaatst in publicaties

Five different ways to express what you don’t say aloud

The relative young (french) discipline synergology fills up the gap in the scientific world of body language. It is the logical consequence of systematic research, integration of other disciplines and digitalization of information in this new era.

Synergologie comes from Syn (together), Ergo (in the move) and Logos (logic). Developed in the middle ’90’s by the french P.Turchet, synergologie offers content to body language and explains its meanings, especially interesting at moments we do not talk during the conversation. Body language is the emotion shown by the body and a direct result of brain activity.

Body language is the most important out of five categories of non verbal communication: periverbal time and space (ex: a phone-conversation), paraverbal: the use of the voice (ex: tone, timbre, intonation), infraverbal: subliminal reality (ex: colours, smell), supraverbal: conscious signals (ex: a costume), préverbal: body language (the field of synergology)

Geplaatst in publicaties

Breivik

A kind guy not showing feelings of guilt, emotionally opened and at ease. The left side of the face gives us a clue of the felt emotions.

Geplaatst in publicaties