Lichaamstaal als studie in Nederland

De Frans/Canadese Philippe Turchet ontwikkelde in de jaren ’90 een methode om lichaamstaal te ontcijferen onder het handelsmerk synergologie®.

Ik volgde de Franstalige studie vanaf 2003 bij Philippe Turchet en rondde mijn studie jaren later af met het diploma ‘synergoloog’. Mijn doel: lichaamstaal uit de tot dusverre populistische benadering te halen om er een empirische wetenschap van te maken.

Tot 2016 volgde ik jaarlijks alle evaluaties en aanpassingen van de besche®mde lesstof die Turchet toevoegde. Ondertussen richtte ik Instituut Synergologie Nederland op om een groeiende groep geïnteresseerden het hoofd te bieden. De eerste lichting cursisten kreeg hun diploma in 2016, maar daarna zette ik een punt achter synergologie®. De lesstof veranderde inmiddels iedere maand en voelde noodzaak Turchet’s medewerkers in te vliegen om mijn lessen in krakkemikkig engels te komen verzorgen.

In 2016 besloot ik om afstand te nemen van de Franse Slag. Oud-cursisten van Turchet in Frankrijk die kritische kanttekeningen plaatsten bij de gebruikte concepten werden zonder pardon verwijderd uit het register van ‘gecertificeerde synergologen’. Zo ook de mijne, maar wel op eigen verzoek. Door de mengelmoes aan theorieën en concepten, welke in de praktijk nauwelijks konden worden toegepast, werd het tijd een nieuwe start te maken. Ik vond en zocht bodysystemics, een open methodiek om lichaamstaal inzichtelijk te maken voor iedereen.

Onder de nieuwe vlag van ELN krijgt de studie lichaamstaal nu de mogelijkheid om volwassen te worden. De empirische studie wordt momenteel gevolgd door (jeugd-) zorgmedewerkers, politie, communicatie- en onderwijsdeskundigen, managers en docenten van div. instituten met als det doel de kennis binnen de eigen organisatie te implementeren in de vorm van workshops of communicatie-training.

De zoektocht naar de ‘heilige graal’ van lichaamstaal’ zal waarschijnlijk nooit eindigen, daarvoor is de materie te complex. Wat lichaamstaal zo interessant maakt is het begrijpen hoe het lichaam anticipeert op gedachten en onuitgesproken woorden. je vind het overal, op straat en thuis. Door lichaamstaal als empirische studie te benaderen en de wetenschappelijke concepten te toetsen krijgt de opleiding nu vorm.

Gezichtsherkenning met camera of leugendetector zijn hulpmiddelen maar geven geen inzicht in denkwijze of beweegreden. Is de uitdaging nu om empathie te vertalen met digitale middelen of de ander beter leren begrijpen?

Gerard Stokkink, docent lichaamstaal


gebruikte bronnen: pour en finir: la synergologie,  synergologie et la science ,  accusations d’imposturesynergologie: commode et reposante, discipline scientifique?,